Home

Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) zorgt voor optimale aansluiting van Nederlandse projecten op de financieringsmogelijkheden van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

Het NIA geeft voorlichting over de doelstellingen en de mogelijkheden van het EFSI.
Ook adviseert en ondersteunt het NIA publieke en private partijen bij de voorbereiding en ontwikkeling van investeringsprojecten.