Inschrijfformulier nieuwsbrieven

Inschrijven nieuwsbrief NIA

Geslacht *
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het NIA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op <fg@ nederlandsinvesteringsagentschap.nl>.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw inschrijving voor de nieuwsbrief te verwerken in onze systemen. Uw gegevens delen we niet met derden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

NIA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

NIA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *