Nederlands Investerings Agentschap voor EFSI, NEIA wordt NIA

De Nederlandse naam voor het Agentschap wordt: het Nederlands Investerings Agentschap voor EFSI. De Engelse naam is Netherlands Investment Agency for EFSI. De organisatienaam wordt afgekort tot Nederlands Investerings Agentschap of NIA.

In de eerste berichtgeving is nog sprake van het gebruik van de naam NEIA.