Nieuwe directeur Nederlands Investerings Agentschap

Bertholt Leeftink, Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken, wordt met ingang van 1 december 2015 Algemeen Directeur a.i. van het Nederlands Investerings Agentschap (NIA).

Hij zal deze functie combineren met zijn huidige functie. Als interim directeur gaat Leeftink leidinggeven aan de verdere inrichting en doorontwikkeling van het NIA.

Het kabinet heeft het NIA ingesteld om Nederland optimaal aan te sluiten op het Europese Investeringsplan, het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en EIB-financiering.

Het NIA richt zich op de voorbereiding en ontwikkeling van (grote) investeringsprojecten en investeringsprogramma's op het terrein van strategische infrastructuur zoals energie en duurzaamheid, gebiedsontwikkeling, de digitale economie, onderzoek en innovatie, onderwijs en zorg en de toegang tot financiering van het midden- en kleinbedrijf en mid-caps.

Het NIA inventariseert kansrijke projecten en biedt voorlichting over de EIB en EFSI-financiering, private en publieke financieringsmogelijkheden: regionaal, nationaal, internationaal en Europees. Hierbij legt het NIA verbinding met relevante strategische partners en stakeholders en (co)financiers.