EIB verstrekt € 200 mln aan woningcorporatie Portaal

De Europese Investeringsbank (EIB) verstrekte onlangs een lening van € 200 miljoen aan Portaal. De woningcorporatie gebruikt het kapitaal om bestaande woningen energiezuinig te maken en nieuwe energie-neutrale woningen te bouwen.

Zonnepanelen op een woonhuis.

Zonnepanelen op een bestaande woning.

Het investeringsprogramma dat Portaal met de lening gaat uitvoeren, bestaat in eerste instantie uit ruim 40 kleinere duurzaamheidsprojecten in de regio’s waar Portaal actief is. De regio's zijn: Arnhem/Nijmegen, Eemland, Utrecht en Leiden. Het doel is om ongeveer 5.000 woningen energiezuinig te maken of te bouwen in het voorlopige besparingsprogramma.

Financieringslijn

Woordvoerder van Portaal Annemarie Wienese benadrukt dat de € 200 miljoen een 'financieringslijn' vormt. Het is niet de bedoeling dat een  bedrijf het bedrag in 1 keer gebruikt. Ze legt uit dat de corporatie de komende jaren 2 programma's heeft lopen voor het energiezuinig maken van de woningvoorraad. "Voor nieuwbouw is dat ons landelijke programma Nianesto. Voor bestaande bouw is dit de Stroomversnelling."

Dat laatste samenwerkingsverband zet in op nul-op-de-meter-woningen (Nom-woningen). Wienese bevestigt dat Portaal bij Nom aan de slag gaat met de wettelijk beschikbaar gekomen energieprestatievergoeding (EPV). Door een EPV bij de huur te rekenen, betalen bewoners terug voor de energiebesparende maatregelen. Die maatregelen brengen tegelijk wel hun energierekening richting het nulpunt.

Impuls geven

Het zou om de eerste keer gaan dat de EIB een financieringsovereenkomst sluit met een woningcorporatie. Lid van de Raad van Bestuur van Portaal, Dirk Jan van der Zeep, toont zich daar verheugd over. Hij vindt het goed dat er naast de traditionele financiers van de woningsector "een nieuwe partij is opgestaan die het belang van de sociale woningbouw onderschrijft en daar een rol in wil spelen".

De Portaal-bestuurder stelt: "Met deze faciliteit geven we een impuls aan het energiezuiniger maken van onze woningen. Huurders betalen weliswaar iets meer huur voor hun energiezuinige woning [via de EPV, red.] maar daar staat tegenover dat hun energielasten substantieel dalen. En dat komt de betaalbaarheid ten goede."

Meer informatie

Meer informatie over dit programma vindt u in het nieuwsbericht van de Europese Investeringsbank.