Qredits maakt gebruik van EFSI garantie

De Nederlandse instelling voor microfinanciering Qredits en de Europese Investerings Bank (EIB) sloten 7 januari een kredietovereenkomst af van € 100 miljoen. Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) staat hierbij garant voor 20% van de faciliteit.

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) staat garant voor de overige 80%. Daarnaast sloot men een overeenkomst met het Europees Investerings Fonds (EIF). Waarbij het EIF garanties verstrekt op leningen aan klein en micro ondernemingen.

Met deze nieuwe financieringen kan Qredits haar positie als financier in het segment tot € 250.000 verder uitbouwen. Daarnaast steunt de instelling duizenden MKB ondernemers.

Ondertekening overeenkomst EIB & Qredits

Ondertekening overeenkomst Qredits en EIB door: Elwin Groenevelt (CEO, Qredits) en Pim van Ballekom (VP, EIB). In bijzijn van Minister Kamp (Ministerie van Economische Zaken) en Koningin Maxima.

Meer informatie

Meer informatie over deze overeenkomst vindt u bij de European Investment Bank en het Ministerie van Economische Zaken.