Provincies verstevigen samenwerking met NIA

De provincies gaan de komende 2 jaar jaarlijks ruim € 1,1 miljoen bijdragen aan het Nederlands Investerings Agentschap (NIA).

Installatie van zonnepanelen

Installatie van zonnepanelen

Dankzij de samenwerking tussen het Rijk en de provincies zijn financiële experts beschikbaar met kennis van nationale en Europese financiële regelingen en programma's. Zo kan het NIA Nederlandse projecten begeleiden naar kansrijke aanvragen voor financieringsmogelijkheden. Deze zijn van belang om de regionale economische agenda’s te realiseren.

Het gaat om investeringsprojecten en programma's op het gebied van o.a. duurzame energie, geothermie, circulaire economie, mkb-financiering en smart cities.

Gelijkwaardig partnerschap

Het NIA is daarmee een gelijkwaardig partnerschap tussen Rijk en provincies. Minister van Economische Zaken Henk Kamp: ‘Wil Nederland optimaal profiteren van beschikbare Europese fondsen, dan is een goede samenwerking tussen Rijk en provincies essentieel. Door samen te werken vergroten we de kans om maatschappelijk relevante projecten te laten slagen. Het NIA kan door de deelname van de provincies echt optreden als een gezamenlijk kennis-, regie- en coördinatiepunt om te zorgen dat meer investeringskapitaal bij de juiste projecten terecht komt en zo het bedrijfsleven te stimuleren.’

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht van het Interprovinciaal Overleg.