EIB gaat nauwere samenwerking aan met NIA voor de European Investment Advisory Hub

De Europese Investerings Bank (EIB) en het Nederlandse Investerings Agentschap (NIA), het Nederlandse nationale promotionele agentschap voor het Europese Investeringsplan en voor het Europese Fonds voor Strategische Infrastructuur (EFSI), hebben hun partnerschap versterkt met het ondertekenen van een Memorandum of Understanding.

De memorandum creëert een raamwerk voor samenwerking onder de zogenaamde European Investment Advisory Hub (EIAH of “Advisory Hub”). Met deze samenwerking beogen de Europese Commissie, de EIB en NIA dat Nederland in sterkere mate van de inzet van de EIB en van EFSI kan profiteren, met name op het vlak van de grote maatschappelijke uitdagingen in de sfeer van energietransitie, de digitale agenda, smart cities  en onderzoek en innovatie. Dit past bij het voornemen van het Nederlandse kabinet hier meer werk van te maken en daar ook de financiële randvoorwaarden voor te creëren.    

Toegangspoort

Simon Barnes, Hoofd van de EIB Advies Diensten licht toe: “We kijken uit naar de deelname van NIA als partner in ons netwerk binnen het raamwerk van de Advisory Hub. De Hub is de toegangspoort tot een uitgebreid aanbod van technische adviezen gericht op het versterken van het Europees investeringsklimaat en bedrijfsleven. Deze nieuwe partnerschap is bedoeld om onze uitstekende samenwerking met Nederlandse collega's te versterken, bestaande uit ondersteuning van projecten op o.a. smart cities, circulaire economie, energietransitie en ondersteuning voor ondernemersfinanciering in Nederland."

Sterke partner

Bertholt Leeftink, directeur NIA vult aan: “Nederland zet zich volop in om het nieuwe investeringsplan voor Europa een succes te maken. We moeten het investeringsgat in Europa dichten. Daartoe bundelen we de krachten met onze Europese partners om te profiteren van het investeringsplan voor Europa en het EFSI fonds in het bijzonder. Wij zijn zeer verheugd om ons partnerschap met de Advisory Hub te versterken en uit te groeien tot sterke partner in het netwerk. Samen zullen we de investeringen in strategische projecten in Nederland doen herleven en ervoor zorgen dat het financiering daadwerkelijk de reële economie bereikt.”

Best practices

Het Memorandum of Understanding versterkt de samenwerking tussen EIB en NIA. Het NIA bevestigt daarmee de bereidheid om, samen met de EIB en de Europese Commissie, deel te nemen in het delen van kennis en uitwisselen van best practices binnen de specifieke expertise gebieden van de EIAH. Bovendien bevestigd NIA deel te nemen aan het verder uitdragen van het instrumentatrium en adviseringsprogramma. NIA zal tot slot fungeren als nationaal contactpunt voor de European Investment Advisory HUB en het EFSI.

Strategische projecten

De Advisory Hub maakt onderdeel uit van het Investeringsplan voor Europa, een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en de EIB gericht op het nieuwe investeringen in strategische projecten in Europa. De Advisory Hub levert daar bijdrage aan door middel van het versterken van technische en financieringsexpertise voor private en publieke partijen in Europese lidstaten voor het identificeren, prioriteren, voorbereiden, structureren, bundelen en implementeren van strategische projecten.

Achtergrond

De European Investment Advisory Hub biedt de toegangspoort voor bijstand op technisch en financieel gebied voor investeringsprojecten in de EU. De EIAH bouwt voort op de expertise van de EIB-groep, de Europese Commissie, nationale promotionele instellingen en de management autoriteiten de uit de lidstaten. Ook richt het zich op het versterken van samenwerking tussen bestaand en nieuw opgerichte nationale promotie-instellingen.

De Europese InvesteringsBank (EIB) is de instelling voor lange termijn financiering van de Europese Unie en is in eigendom van de Lidstaten. Het maakt lange termijn financiering beschikbaar voor betrouwbare investeringen die bijdragen aan de EU beleidsdoelstellingen.

Het NIA adviseert bedrijven, publiek-private samenwerkingen en lokale, regionale en centrale overheid bij toegang tot financiering. De financiele experts van het NIA helpen bij het structureren van complexe financieringsconstructies en het verlagen van drempels tot nationale en Europese financieringsinstrumenten. Het NIA richt zich met name op maatschappelijke uitdagingen en bedrijfsfinanciering inclusief start-ups.

Meer informatie

Lees het persbericht (Engels) op de site van het EIB