Minister Kamp (EZ) informeert Tweede Kamer over ontwikkeling Nederlands Investerings Agentschap

Op 10 oktober stuurde minister Kamp van Economische Zaken een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van Nederlands Investerings Agentschap (NIA).

In de brief wordt de nauwe samenwerking met de provincies en de verschillende stakeholders toegelicht, evenals de activiteiten van NIA op het terrein van de strategische infrastructuur, de transities binnen de maatschappelijke domeinen als energie, duurzaamheid, zorg en wonen en ondernemingsfinanciering. NIA draagt bij aan het opheffen van bestaande knelpunten en fragmentatie, ter verbetering van het huidige financiële landschap. Daarbij wordt nauw samengewerkt met financiële partijen zoals BNG bank, de ROM’s, NLII en (andere) private financiële instellingen. NIA draagt hiermee bij aan het verbeteren van de concurrentiepositie en het duurzame verdienvermogen van Nederland.

Lees de hele Kamerbrief op Rijksoverheid.nl.