Europese Commissie kondigt verlenging EFSI aan

De Europese Commissie is van plan de duur en het budget van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen te verdubbelen. Dit heeft Jean-Claude Juncker op 14 september bekend gemaakt in zijn jaarlijkse speech The State of the Union voor het Europees Parlement in Straatsburg.

Juncker hoopt dat EFSI in 2020 500 miljard euro aan investeringen zal genereren. De EU garantie voor EFSI wordt verhoogd van 16 miljard euro naar 26 miljard euro. De bijdrage van de Europese Investerings Bank wordt verhoogd van 5 miljard euro naar 7,5 miljard euro.

Het EFSI is on 2015 opgezet voor 3 jaar om medio 2018 ten minste 315 miljard euro aan extra investeringen in de reële economie te mobiliseren met een zo hoog mogelijke inbreng van de particuliere sector. In het eerste jaar heeft EFSI al 116 miljard EUR aan investeringen opgeleverd, van Letland tot Luxemburg.

Tevens worden voorstellen uitgewerkt die het eenvoudiger maken om andere bronnen van Uniefinanciering te combineren met EFSI middelen. Daarbij denkt de Commissie aan de Europese structuur – en investeringsfondsen, Horizon 2020 en de Connecting Europe Facility (CEF).

Het gecombineerde gebruik van subsidies en EFSI komt de economische en financiële haalbaarheid van projecten ten goede. Hierdoor kan de gewenste additionaliteit van EFSI voor suboptimale investeringssituaties gerichter worden ingezet, bijvoorbeeld voor de verwezenlijking van de doelen van de klimaatconferentie in Parijs. Het aandeel van EFSI voor toegang tot financiering van het MKB wordt vergroot vanwege de grote vraag uit dit segment.  

Lees meer