NIA zal overgaan in Invest-NL

Het kabinet richt een financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL op. Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) zal in Invest-NL opgaan. De ministers Kamp (Economische Zaken), Dijsselbloem (Financiën) en Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) schrijven dat vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Kamp: “De komst van Invest-NL is belangrijk voor Nederlandse ondernemers en bedrijven. Dankzij Invest-NL wordt het financieren van projecten makkelijker, kunnen ondernemers een garantie ontvangen die hen investeringszekerheid biedt en worden bedrijven geholpen met een exportkredietverzekering. Door dit bij één loket onder te brengen zorgen we voor meer duidelijkheid en maken we het ondernemers makkelijker.” De bewindspersoon vervolgt: “Invest-NL zorgt daarnaast voor meer durfkapitaal voor startende en doorgroeiende bedrijven en voor een betere toegang tot Europese financiering. Dankzij Invest-NL is er straks méér geld om méér te doen voor méér ondernemers.”

Minister Dijsselbloem: “Nederland heeft een stevige economische crisis achter de rug. Dit jaar groeit de economie met ruim 2 procent en zal de begroting naar verwachting weer in evenwicht zijn. Het is nu zaak dat vast te houden en voldoende te investeren zodat onze economie sterk blijft en we de omslag naar een duurzame economie gaan maken. Invest-NL gaat daarbij helpen. Met deze investeringsbank gaan we investeringen lostrekken op terreinen waar Nederland (overheid en bedrijfsleven) nu kansen laat liggen.’’

Minister Ploumen: “Er zijn de komende jaren enorme investeringen nodig om de internationale klimaat- en ontwikkelingsdoelen te behalen. Nederlandse bedrijven hebben de kennis en kunde in huis om andere landen hierbij te helpen. Maar nog te vaak lukt het hen niet financiering te vinden voor kansrijke buitenlandse projecten, vooral in ontwikkelingslanden. Met Invest-NL gaan we bedrijven begeleiden bij het ontwikkelen van de juiste projecten en bij het vinden van financiering. Zo kunnen we zorgen voor meer banen hier en meer duurzame ontwikkeling daar.”

Ondernemers kunnen bij Invest-NL terecht voor durfkapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma's. Daarnaast gaat Invest-NL de organisatie van grote maatschappelijke projecten zoals verduurzaming ondersteunen en waar nodig meefinancieren. Nederland volgt met de oprichting het voorbeeld van andere EU-landen, die al een dergelijke investeringsinstelling hebben.

Invest-NL gaat allereerst een rol spelen bij risicovolle activiteiten op verschillende transitiegebieden. Denk aan: energie (bijvoorbeeld geothermie en laadpalen voor elektrische auto’s), verduurzaming, mobiliteit, voedsel en digitalisering van de industrie. Ook maatschappelijke domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs vallen binnen het blikveld van Invest-NL.

"Met de aankondiging van Invest-NL gaat het kabinet verder op de weg die met de oprichting van NIA is ingezet. NIA is klaar haar bijdrage te leveren aan spoedige oprichting van deze financieringsinstelling en gaat daar uiteindelijk in op. NIA intensiveert de relatie met onze strategische partners (waaronder de Europese Investeringsbank en de European Advisory Hub, private financiële instellingen en de provincies en regio's). Tot slot werken we door aan de ontwikkeling van projecten in het perspectief van deze extra slagkracht", aldus NIA directeur Peter Martens.

Meer informatie kunt u lezen in het persbericht op de website van de rijksoverheid en bijbehorende kamerbrief.