NIA brengt Handboek Financiering uit

Van maatschappelijke investeringsambities naar private financiering van concrete investeringsprojecten, een zoektocht voor veel medewerkers in het publieke domein. Private financiering in de plaats van publieke bekostiging en financiering biedt veel perspectief voor de realisatie van grote maatschappelijke transitie-opgaven waar Nederland voor staat, maar vraagt om andere verdienmodellen, om economisch sluitende businesscases. Het handboek biedt een leidraad voor het ontwerpen van deze nieuwe verdienmodellen en voor het opstellen van businesscases.

Het handboek vormt de neerslag van een reeks van masterclasses voor medewerkers van decentrale overheden en professionals die de stap moeten zetten van bekostiging en publieke financiering naar het ontwikkelen van economische sluitende business cases. Niet iedereen was en is vertrouwd met het denken in verdienmodellen en het uitwerken van businesscases. De ervaringen opgedaan in deze masterclasses en de feedback van de deelnemers is verwerkt in het handboek. Hiermee is het een praktische gids geworden voor iedereen werkzaam in het publieke domein die voor deze vraagstukken komt te staan.

Het handboek financiering gaat diep in op de beoordeling van de financierbaarheid van maatschappelijk gewenste investeringen. Projectmanagers, beleidsmedewerkers, private organisaties en (semi-)publieke instellingen worden op weg geholpen naar financiering, in lijn met de missie van NIA: het begeleiden van projecteigenaren bij het verkrijgen van private financiering voor projecten met een publiek belang.

Het handboek is voor iedereen te gebruiken en vanaf nu te downloaden op de website van NIA.