Wetsvoorstel voor oprichting van Invest-NL in 2018 naar de Tweede Kamer.

Op 19 september 2017 werd de Miljoenennota aangeboden door Minister Jeroen Dijsselbloem van het ministerie van Financiën. In de Miljoenennota werd er onder andere ingegaan op de oprichting van Invest-NL.

“In 2017 kondigde het kabinet de oprichting aan van investeringsinstelling Invest-NL. Het doel van deze instelling is om investeringen in transitiegebieden (zoals energie, verduurzaming, mobiliteit en voedsel) en de doorgroei van start- en scale-ups te bevorderen en internationaal opererende Nederlandse bedrijven te ondersteunen op het gebied van export en buitenlandse investeringen. Het kabinet ondersteunt hiermee ook de innovatiekracht van Nederland. Invest-NL krijgt een ontwikkeltak die zich richt op het financierbaar maken van bedrijven en projecten met zo veel mogelijk private inleg en zal bestaande overheidsregelingen op het gebied van bedrijfsfinanciering uitvoeren. Invest-NL krijgt daarnaast een kapitaalstorting van in totaal 2,5 miljard euro waarmee het zelf risicokapitaal kan verstrekken. In aanloop naar de formele oprichting doet het kabinet in de tussentijd datgene wat mogelijk is om Invest-NL per 1 januari 2018 operationeel te laten zijn op die gebieden waar dat kan.”

Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) zal per 1 januari 2018 overgaan in Invest-nl. Meer informatie hierover is te vinden op onze website en in de miljoenennota 2018.

Invest-NL

De opbouw van Invest-NL