NIA ondertekent intentieverklaring voor verduurzaming VVE-complexen

Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) heeft op 15 maart de intentieverklaring getekend om de verduurzaming van VVE-complexen te versnellen en een vorm van gebouw gebonden financiering te ontwikkelen voor de grote verduurzamingopgave op dit vlak.

Op uitnodiging van NIA, Economic Board Utrecht, de gemeente Assen en de provincie Drenthe hebben een stevig aantal gemeenten, provincies en het ministerie van Binnenlandse Zaken de intentieverklaring getekend. De landelijke initiatiefgroep wil binnen twee jaar een financieringsmodel ontwikkelen dat geschikt is voor de markt. Een belangrijke stap in de versnelling van de landelijke opgave om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen voor 2050.

Klimaatdoelstellingen

Bijna 1,2 miljoen van de in totaal 7 miljoen woningeigenaren zijn verbonden aan een Vereniging van Eigenaars (VvE). Het energieverbruik maakt ongeveer 20% uit van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Verduurzaming van VvE-appartementencomplexen kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen, alsmede de revitalisering van de stedelijke leefomgeving.

Gebouwgebonden financiering

Bekend is dat veel VvE-bewoners bereid zijn om te verduurzamen als dit woonlastenneutraal kan. Zeker als dit gepaard gaat met een groter wooncomfort en een mogelijk hogere waarde van de appartementen. Dit is te realiseren met gebouwgebonden financiering, zodat de particuliere woningeigenaar niet belast wordt met een extra (hypotheek)schuld. Een lening die via de servicekosten wordt betaald en dus overdraagbaar is naar de volgende eigenaar/bewoners, in ruil voor een lagere energierekening en lagere onderhoudskosten.

Doorbraak in verduurzaming

Diverse pilots in Assen (VvE Ellen), Leusden (Hamershof) en Apeldoorn (Lindenhove) hebben aangetoond dat verregaande verduurzaming van VvE-complexen mogelijk is. Tot nu toe is financiering echter alleen mogelijk onder borgstelling van de lokale overheid. Het aangaan van een landelijke samenwerking door diverse gemeenten, provincies, regio’s en de Stichting Stroomversnelling, is een doorbraak in de verduurzaming van de stedelijke leefomgeving in Nederland.

Doel is een mogelijkheid te realiseren voor VvE’s om een lening met landelijke garantstelling te kunnen afsluiten voor een periode van 30 jaar, waarbij de woningen woonlastenneutraal verduurzaamd kunnen worden. NIA gaat zich hier met partners voor inzetten: “het is mooi dat de ondertekenende partijen NIA een voortrekkersrol toevertrouwen in het realiseren van een landelijk structurele oplossing voor dit financieringsprobleem”, aldus Peter Martens van het Nederlands Investerings Agentschap.

De ondertekenende partijen

De volgende partijen hebben de intentieverklaring ondetekend:

Nederlands Investering Agentschap (NIA)
Economic Board Utrecht (EBU)
Gemeente Amersfoort
Gemeente Assen
Gemeente Baarn
Gemeente Bunschoten
Provincie Drenthe
Gemeente Eemnes
De Stroomversnelling
Gemeente Leusden
Gemeente Rijswijk
Gemeente Rotterdam
Provincie Utrecht
Gemeente Breda
Gemeente Woudenberg
Gemeente Soest (onder voorbehoud)
VvE Belang
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ondersteunende partners:

Gemeente Amstelveen
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Gemeente Rotterdam
Gemeente Tilburg
Gemeente Zoetermeer
Provincie Zuid-Holland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN).

Ondertekenende partijen intentieverklaring verduurzaming VVE's

Ondertekenende partijen intentieverklaring verduurzaming VVE's

Ondertekening Peter Martens intentieverklaring verduurzaming VVE's