NIA officieel toegelaten tot ELTI

Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) is als voorloper van Invest-NL na intensieve gesprekken vanaf 26 maart jl. volwaardig lid van de European Association of Long-Term Investors (ELTI).

(English below)

ELTI, een non-profit organisatie waar 26 nationale investeringsbanken en -instellingen van 18 verschillende landen lid van zijn, heeft als doel onder meer kennis te delen en als liaison te fungeren tussen haar leden en de Europese Commissie. Het uiteindelijke doel van ELTI is om een betere toekomst te creëren door duurzame lange termijn investeringen, waarbij de Europese Investeringsbank als toehoorder is betrokken.

Invest-NL, waar NIA per 2019 in zal opgaan, wordt de nieuwe nationale ontwikkelings- en investeringsinstelling(NPI) in Nederland dat zich zal focussen op grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van o.a. klimaat, digitalisering en zorg. Bij de opbouw van Invest-NL zijn kennis en kunde op Europees niveau van essentieel belang en heeft Invest-NL, door toelating tot deze Europese Associatie, nu toegang tot internationale expertise van gelijksoortige partijen en organisaties.

Deze organisaties zijn onder andere KFW (Duitsland), BPIFrance (Frankrijk) en CDP (Italië); NPI’s in wiens evenbeeld Invest-NL wordt opgericht. NIA heeft met het oog op Invest-NL reeds een sterke band opgebouwd met deze organisaties.

Meer informatie over ELTI vindt u via de website.

On the 26th of March, after intensive conversations, the Netherlands Investment Agency (NIA) is -as predecessor of Invest-NL- officially accepted as member of the European Association of Long-Term Investors (ELTI).

ELTI, a non-profit organisation where 26 national promotional banks and institutions from 18 different countries are a member of, focusses among other things on information sharing and to act as liaison between the European Commission and its members. Its essential goal is to create a better future through long-term sustainable investments, on which the European Investment Bank is a permanent observer.

Invest-NL, in which NIA will merge per 2019, will be the new national promotional institution in the Netherlands that focusses, among other things, on the climate, digitalisation and healthcare. Knowledge and experience on a European scale and excess to international expertise from other NPI’s is essential, especially during the time that Invest-NL is being developed.

These NPI’s include KWF (Germany), BPIFrance (France) and CDP (Italy). NIA already has a strong relation with these organisations.