NIA in Spitsbergen: Together we are financing a better future.

Onder leiding van poolreiziger en klimaatjournalist Bernice Notenboom reisde de topmensen uit de verschillende sectoren af naar de Spitsbergen. Directeur beleid en externe relaties Peter Martens vertegenwoordigde NIA bij de reis, waarbij de kennis van NIA op financieel en projectmatig gebied kon worden benut.

Deze kennis werd onder meer ingezet bij gesprekken over het gezamenlijk financieren van grootschalige projecten om met elkaar een significante impuls te geven aan de verduurzaming van de Nederlandse economie. Deze gesprekken leidden tot concrete afspraken.

De afspraken

Particuliere woningeigenaren snel toegang geven tot eenvoudige en betaalbare financiering voor het isoleren van hun woning en een concept om VVE-appartementen toegang te geven tot een financieringsvorm was een belangrijk punt op de agenda. Dit zal aangeboden worden aan de onderhandelaars van het nieuwe Klimaatakkoord aangaande de bebouwde omgeving.

Daarnaast hebben de deelnemers zich gecommitteerd aan het meten van en rapporteren over de klimaatimpact van hun investeringen. Ze zullen in gesprek gaan met de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt, om ook die sneller duurzaam te laten worden.

”De (ogenschijnlijke) ongereptheid van Spitsbergen heeft een diepe, onuitwisbare  indruk op mij gemaakt. Het is niet vijf voor twaalf, maar niet meer dan een minuut voor twaalf. We moeten nu iets doen aan de opwarming van de aarde, willen we onze kinderen en kleinkinderen een toekomst bieden. Niet eerder heb ik dit zo beseft. Bernice Nooteboom is ook een echte klimaatambassadeur. En het mooie is dat we met alle instellingen die aan de reis hebben deelgenomen er de schouders onder gaan zetten. Kijken we zelf kunnen doen! En iedereen zag daarbij een belangrijke rol voor Invest-NL weggelegd”, aldus Peter Martens.