NIA en Springtij zoeken innovaties

Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) en Springtij zoeken ondernemers/organisaties die innovaties willen pitchen tijdens de zogenaamde Regenboogsessies. Hierbij gelden de volgend criteria:

  • De innovatie is de ideefase al gepasseerd, er wordt gewerkt aan een prototype (TRL 6) of een demo (TRL7);
  • Er is een business case;
  • De innovatie kan binnen 3 jaren op de markt worden geïntroduceerd;
  • De innovatie heeft de potentie om op te schalen waardoor de maatschappelijke impact groot is;
  • De innovatie levert niet alleen een bijdrage aan de realisatie van de klimaatdoelen, (Sustainable Development Goal, SDG, 13) maar bij voorkeur ook aan een aantal andere SDG’s;
  • De financiering die nodig is bestaat voor een substantieel deel uit privaat kapitaal.

Doe je mee?

Deelnemers aan de Regenboogsessie komen in contact met NIA en andere investeerders, met overheden én met een breed publiek dat zeer actief is op het gebied van duurzaamheid. En dat werpt vruchten af. Verschillende deelnemers van het Regenboogprogramma in 2017 hebben hierdoor belangrijke contacten opgedaan die hun innovatie verder helpen.

Heb je interesse om mee te doen? Maak dan een korte omschrijving van de innovatie en beschrijf op welke wijze je aan de criteria voldoet. Stuur dit voor 22 juni 2018 naar de regenboog-coördinator: myrthe@springtij.nu.
Als de innovatie past in het programma ontvang je van ons een uitnodiging om op Springtij te komen pitchen in een van de regenboogsessies.

Over de Regenboogsessies

Op het Springtij Forum organiseren NIA en Springtij binnen het thema 'innovatie' Regenboogsessies. In 4 sessies worden 12 aansprekende innovaties gepresenteerd die ieder een verschil kunnen en willen maken bij mondiale verduurzaming.

In de Regenboogsessies wordt middels dialoog (geen debat) tussen de ondernemer, een panel en aanwezigen (het publiek) een beeld gevormd over de noodzaak van de innovaties, de maatschappelijke waarde, de kansen, de schaalbaarheid, financierbaarheid en antwoord op de vraag hoe deze te realiseren inclusief aandachtspunten bij deze realisatie. Een aantal van de Regenbooginnovaties uit 2017 is ‘opgepikt’ door investeerders en grote ondernemingen en worden daardoor versneld naar de markt gebracht.

De kern van het thema innovatie op Springtij 2018 is welke rol innovaties spelen bij de verduurzaming, hoe snel deze innovaties kunnen worden geïmplementeerd, hoe snel die geïmplementeerd zouden moeten worden en wat daarvoor nodig is.

Dat gebeurt door aanwezigen inzicht te geven in een aantal concrete innovaties die een grote maatschappelijke impact kunnen gaan hebben en een bijdrage kunnen gaan leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem. Door innovatie-eigenaren in contact te brengen met het publiek en met potentiele investeerders. En door inzichtelijk te maken wat het maatschappelijk draagvlak is voor deze innovaties.

Meer weten over de Regenboogsessies?

Neem dan contact op met Dick Hagoort (dick.hagoort@nia-nl.nl of met Hans Wiltink van Springtij: (hans.wiltink@gemeynt.nl)