Eerste achtergestelde lening onder de Energietransitie Financieringsfaciliteit is verstrekt

Vandaag is de financiering van de start-up Purified Metal Company (PMC) voor de bouw van een unieke en innovatieve asbestmetaalscheidingsfabriek in Delfzijl gerealiseerd. Onderdeel van de financiering is ook een achtergestelde ETFF-lening van €8,5 mln.

Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) kan een ondersteunende rol spelen bij de ontwikkeling en financiering van risicovolle activiteiten van ondernemingen op het gebied van grote transitie-opgaven als energie, verduurzaming (waaronder de circulaire economie) en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van start- en scale-ups. NIA stimuleert in samenwerking met BNG Bank en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat investeringen in onvolwassen deelmarkten binnen de energietransitie met de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF).

Met een achtergestelde lening van €8.5 mln. wordt PMC in staat gesteld om met asbest verontreinigd staalschroot op duurzame wijze te recyclen. Bij het storten van vervuild staalschroot gaan waardevolle grondstoffen verloren. PMC heeft een proces ontwikkeld dat duurzaam, veilig, energiebesparend in de keten en circulair is en daarbij economisch rendabel.

Over de ETFF

De ETFF heeft als doel investeringen te stimuleren in nog niet volwassen deelmarkten binnen de energietransitie zoals aardwarmte, energiebesparing, energieopslag en biomassa. De ETFF brengt door verstrekking van risicodragend vermogen (in de vorm van achtergestelde leningen) de risico's voor private financiers terug. De ETFF creëert een 'hefboom', waarmee projecten die voorheen niet financierbaar waren, nu wél gerealiseerd kunnen worden. 

Indienen van een project

Meer informatie over de ETFF en over het indienen van een project is te vinden op de website van NIA. De ETFF-leningen zullen worden verstrekt door de Bank Nederlandse Gemeente (BNG Bank).