Contactformulier

Via dit formulier kunt u contact opnemen met het Nederlands Investerings Agentschap. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Contact

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het NIA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op <fg@ nederlandsinvesteringsagentschap.nl>.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens delen we niet met derden. Zodra wij uw vraag hebben beantwoord verwijderen we uw gegevens uit onze systemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

NIA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *