Intakeformulier NIA

Middels dit intakeformulier kunt u vrijblijvend een project indienen bij het Nederlands Investerings Agentschap. Wij streven naar een reactietermijn van maximaal 5 werkdagen.