Financiering
Nieuwbouw Driestar

De EFSI criteria

De uitvoering van EFSI is in handen van de Europese Investerings Bank (EIB). De EIB bepaalt per aanvraag de optimale financieringsmix en de eventuele inzet van EFSI. Een aanvraag kan bijvoorbeeld niet in aanmerking komen voor EFSI maar wel voor een ander EIB product, zoals InnovFin of een specifieke garantie.

Bij elke aanvraag zijn zowel de algemene EIB-criteria als de specifieke EFSI-criteria relevant. Tussen beide bestaat overigens veel overlap.

De EIB financiert in de regel maximaal 50% van investeringen en projecten, vanaf een totaal investeringsbedrag van € 50 miljoen. Ze zal nooit een volledige financiering verstrekken, maar maximaal 50%. U dient dus te zorgen voor voldoende co-financiers. Onder EFSI is zowel publieke als private co-financiering geoorloofd.

Financieringsaanvraag

Iedere financieringsaanvraag dient éérst de standaard EIB beoordeling te doorlopen. Daarna draagt het EIB uw aanvraag aan het EFSI Investeringscomité. Zij beslissen of u aanvraag in aanmerking komt voor EFSI. De voertaal van de EIB is Engels, aanvragen dienen in deze taal te worden ingediend.