Financiering
Loopbrug over de Afsluitdijk

De algemene beoordelingscriteria van de EIB

De EIB heeft geen standaard aanvraagformulieren. Elke financieringsaanvraag beschouwen zij als als maatwerk.

De basis voor alle aanvragen is de door EIB gehanteerde “drie  pijler beoordelingsmethodiek” (three  pillar assessment methodology).

De drie pijlers

  1. Kwaliteit van het project en de bijdrage van het project aan groei en werkgelegenheid.
  2. Consistentie én toegevoegde waarde van het project met de prioriteiten van het EU-beleid. 
  3. De economische haalbaarheid met steun van EIB (het additionaliteitsbeginsel). “Additionaliteit” betekent dat een project niet realiseerbaar zou zijn zonder de steun van de EU-waarborg en dat andere vormen van financiering voor dit project niet beschikbaar waren wegens het risicoprofiel.

Deze algemene criteria werkte de EIB uit in het document 'Application documents for an EIB loan'.

Welke informatie moet ik aanleveren?

Om in aanmerking te komen voor financiering door de EIB moet u uw aanvraag onderbouwen door een degelijk business plan. Daarnaast levert u ook een grondige financiële analyse inclusief verwachte terugverdientijd, passen binnen de Europese doelstellingen, en met een geloofwaardig commitment van partners.

Ook stuurt u een haalbaarheidsstudie mee met daarin ten minste de volgende informatie:

  • Over de onderneming: algemene informatie, juridische documentatie, financiële gegevens.
  • Over projecten: technische informatie, milieu-impact studie, gedetailleerde financiële analyse.

Bij projectfinanciering is aanvullende informatie vereist over onder meer structuur, risicodeling, voornaamste tegenpartijen, juridische documentatie over concessies, en eventueel extern ingewonnen advies.