Sectoren & projecten

NIA heeft een focus op projecten die een maatschappelijke rol hebben, die helpen bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen en projecten die start-ups en scale-ups moeten helpen.

NIA is actief in de volgende sectoren.

NIA is onder andere actief in de volgende projecten:

  • Warmtenetten: het benutten van restwarmte van de industrie voor de verwarming van woonwijken of de warmtebehoefte die de warmte gebruiken in hun productieprocessen;
  • Energiezuinige scholen of de doorontwikkeling naar ‘nul op de meter’ multifunctionele accommodaties;
  • Getijdencentrale, waarbij de waterkracht wordt omgezet naar elektriciteit;
  • Zero-emissie busvervoer;
  • Vergroening van de binnenscheepvaart;
  • Laadpaleninfrastructuur voor het opladen van elektrische en semi-elektrische auto’s;
  • Integrale gebiedsenergie ontwikkeling;
  • Aansluiting van buitengebieden op snel internet;
  • smart cities;
  • geothermie.