Intakeformulier Nederlands Investerings Agentschap

Op deze pagina kunt u het intakeformulier voor het Nederlands Investerings Agentschap invullen. Wij willen u verzoeken het formulier zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen.

Mocht u na het invullen van het formulier nog vragen hebben of wilt u extra documenten toesturen, dan kunt u deze versturen naar info@nia-nl.nl. Geef in dat geval duidelijk aan om welk project het gaat.

Intake

Algemeen

Met dit formulier kunt u vrijblijvend een propositie voorleggen.

Organisatiegegevens

Uw gegevens

Uw propositie

Vraag *
Type onderneming:
Thema:
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

We verwerken uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de toetsing van uw propositie aan het Nederlands Investerings Agentschap. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Uw informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Deze intake dient niet als financieringsaanvraag, noch kunnen er rechten aan worden ontleend.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

We verwerken uw gegevens, omdat dit noodzakelijk is voor de toetsing van uw propositie aan het Nederlands Investerings Agentschap.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Er zal minimaal eenmaal contact met u worden opgenomen . Uw gegevens worden uit onze systemen verwijderd zodra wij uw vraag voldoende hebben beantwoord.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *