De beschikbaarheid van risicokapitaal voor snel doorgroeiende en innovatieve ondernemingen, ook wel scale-ups genoemd, was in Nederland de afgelopen jaren beperkt. Scale-ups ondervinden problemen met het ophalen van geld voor de zogenoemde ‘tweede investeringsronde’: deze ronde is bedoeld om ondernemingen uit de ‘startup fase’ te halen en te zorgen dat zij blijven groeien.

Om die reden hebben het Europese Investeringsfonds (EIF) en het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) het Dutch Growth Co-Investment Programme opgezet: een nieuw investeringsfonds gericht op scale-ups die gevestigd zijn in Nederland. EIF en NIA zullen voor het Dutch Growth Co-Investment Programme samenwerken met private venture capital fondsen.
De financiële samenwerking tussen private venture capital fondsen, EIF en NIA is gericht op “crowding in” van private investeringen en marktconforme investeringen via professionele private investeringsfondsen.

NIA-directeur Bertholt Leeftink: “Deze nieuwe samenwerking tussen EIF en NIA, als voorloper van Invest-NL, is een unieke manier van het toepassen van financiële middelen vanuit EFSI / Plan Juncker. Dit ondersteunt private venture capital fondsen bij grote risicokapitaalinvesteringen in Nederlandse innovatieve en snelgroeiende ondernemingen.”

Opbouw van het Dutch Growth Co-Investment Programme

Het Dutch Growth Co-Investment Programme beschikt over 100 miljoen euro: 50 miljoen euro is afkomstig van het Europese Investeringsfonds en 50 miljoen euro uit de Rijksbegroting van het ministerie van Economische Zaken. Het doel is dat nog eens 100 miljoen euro vanuit private partijen zal worden mede-geïnvesteerd in de ondernemingen.

EIF voert het Dutch Growth Co-Investment Programme uit door middel van co-investeringen via private investeringsfondsen die financiering hebben gekregen vanuit EIF of het Dutch Venture Initiative (DVI).
Het vermogen zal worden verstrekt door middel van een co-investeringsvehicle, wat is opgezet en gemanaged wordt door de private fondsmanager.

De investering die wordt gedaan door het Dutch Growth Co-Investment Programme moet zorgen voor kapitaalvergroting bij de onderneming; de investering is bedoeld om groei, uitbreiding of om meer aanvullend vermogen te realiseren.

Profielbeschrijving

Om in aanmerking te komen voor het Dutch Growth Co-Investment Programme moeten ondernemingen minimaal aan de volgende eisen voldoen:

  • De onderneming zit in het portfolio van een investeringsfonds waar EIF of DVI momenteel investeerder in is;
  • De onderneming moet voldoen aan de MKB-regels van de Europese Commissie;
  • De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland;
  • De ondernemer moet een hoog groeipotentieel van de onderneming kunnen aantonen.

Eerdere successen

Dit is niet de eerste keer dat de Nederlandse overheid en het Europese Investeringsfonds de handen in één slaan. Momenteel werken zij ook samen in het Dutch Venture Initiative en het European Angels Funds Netherlands. Ook is NIA als National Promotional Institution (NPI) officieel lid geworden van het 'EIF-NPI equity platform'. In dit platform werken Europese NPI's samen met het EIF aan het verbeteren van de Europese venture capital / equity markt voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Meer informatie

Mocht u geïnteresseerd zijn in het Dutch Growth Co-Investment Programme, dan kunt u meer informatie opvragen via de volgende media: