Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) is opgericht door het ministerie van Economische Zaken en staat klaar om lokale en regionale overheden, publiek-private samenwerkingen en ondernemingen te helpen bij toegang tot financiering, in het bijzonder in de risicovolle fases als de markt alleen het nog niet oppakt.

Wat is NIA?

NIA beschikt over een hooggekwalificeerde staf van financiële experts met kennis van nationale en Europese financiële regelingen en programma’s en van complexe financiële structurering. Aangevuld met deskundigen op het vlak van projectontwikkeling helpt NIA bij de vertaling van
- maatschappelijke – investeringsambities in concrete, financierbare investeringsprojecten. NIA beschikt over een breed nationaal en Europees netwerk van strategische partners zoals de EIB & het EIF.