Geschiedenis van NIA

Het Nederlands Investerings Agentschap kent een korte maar zeer levendige geschiedenis waarin veel ontwikkelingen zijn doorgemaakt.

2015
Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) is in 2015 opgericht door het ministerie van Economische Zaken als ‘NIA voor EFSI’ om goed aan te kunnen sluiten op het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI, ook wel bekend als ‘het Juncker-fonds’).

Het EFSI is primair opgericht om investeringen mogelijk te maken die doorgaans te risicovol zijn voor de Europese Investerings Bank (EIB). Het betreft investeringen met een grote maatschappelijke impact of de financiering van innovatieve, risicovolle activiteiten en ondernemingen.

2016 - 2017
Vandaaruit heeft NIA zich doorontwikkeld tot een organisatie met een
relatief klein, gespecialiseerd team van experts die veel contact hebben met publieke en private partijen en specialisten die veel contact hebben met
financiële partijen, (regionale) overheden en de EIB, EIF en de Europese
Commissie.

2017>
De ontwikkeling van NIA gaat echter door met de start van de nieuwe investeringsinstelling Invest-NL, waar NIA in op zal gaan. Het streven is dat Invest-NL in 2018 operationeel is.

Invest-NL