Hoe helpt NIA?

Het team van het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) staat klaar om te helpen tijdens het gehele traject van projectontwikkeling en financieringsaanvraag.

NIA is actief op de volgende terreinen:

Wat biedt NIA?

  • We adviseren en ondersteunen publieke en private partijen bij de voorbereiding en ontwikkeling van investeringsprojecten;
  • We voeren Quick Scans uit naar de haalbaarheid van projecten;
  • We bieden ondersteuning bij de toegang tot financiering door banken waaronder de EIB/EIF en andere financiële partijen;
  • We verbinden investeerders en (internationale) financiële partijen: (sector-)banken, institutionele beleggers, participatiemaatschappijen, (regionale-)ontwikkelingsmaatschappijen;
  • We signaleren belemmeringen in regelgeving;
  • We helpen bij het opzetten van investeringsplatforms: regionaal en/of thematisch om kleinere projecten te bundelen in programma’s;
  • We stimuleren het opzetten van investeringsfondsen om de toegang tot financiering voor het MKB te versterken;
  • We adviseren en ondersteunen departementen en decentrale overheden bij de inventarisatie en doorontwikkeling van investeringen.