Strategische partners

NIA werkt nauw samen met een aantal strategische partners op verschillende onderdelen van de vorming en organisatie van het investeringsplatform alsmede voor het aandragen van kansrijke projecten en ondernemingen uit verschillende regio’s en sectoren.

Voor de vorming en organisatie van investeringsplatformen of fondsen werkt NIA samen met:

Bij het (mede-)financieren van initiatieven vanuit Nederlandse publieke banken werkt NIA samen met:

  • · Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)
  • · Nederlandse Waterschapsbank (NWB)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt NIA bij het optimaal benutten van de bestaande regelingen van de Rijksoverheid.

Tot slot helpen de Nederlandse vestiging van de Europese Investeringsbank (EIB), het Europese Investeringsfonds (EIF) en de European Investment Advisory Hub bij het structureren van initiatieven en wint NIA veel kennis in bij verscheidene national promotional institutions (NPI’s).