Zoekt u financiering voor uw duurzame energieproject? De overheid stimuleert investeringen in ‘onvolwassen’ deelmarkten binnen de energietransitie met de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF).

Voorbeelden van deze deelmarkten zijn aardwarmte, energiebesparing, energieopslag en biomassa. Met de ETFF kunt u in aanvulling op het eigen vermogen een achtergestelde lening krijgen die gegarandeerd wordt door de staat. Dit kan u helpen om de financiering rond te krijgen, waardoor uw project kan worden gerealiseerd.

Term Sheet

Instrument / middel

Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF).

Doel

De beschikbaarheid van risicodragend kapitaal vergroten voor investeringsprojecten in ‘onvolwassen’ deelmarkten binnen de energietransitie, teneinde verduurzaming in Nederland te stimuleren.

Bandbreedte lening

EUR 0,75 mln. - EUR 25 mln.

Looptijd

Maximaal 15 jaar.

Structuur

Achtergestelde leningen (ETFF-leningen), verstrekt door BNG Bank.

Convenanten en zekerheden

De contractuele achterstelling wordt per project vastgelegd in een kredietovereenkomst en crediteurenregeling.

Prijszetting

Marktconform.

Voorwaarden

De financiering van levensvatbare energietransitieprojecten zal voor tenminste 30% uit risicodragend vermogen bestaan en voor 70% uit vreemd vermogen.

De ETFF-lening is maximaal 50% van het risicodragend vermogen van de projectinvestering; minimaal 50% van het risicodragend vermogen moet worden ingebracht door de projectsponsor.

Doorlooptijd kredietaanvraag

Minimaal twee maanden.

Aanmeldingen

Projecten kunnen worden aangemeld bij het Nederlands Investerings Agentschap.