Aanvraaginformatie

ETFF richt zich op projecten binnen de ‘onvolwassen’ deelmarkten van de energietransitie: aardwarmte, energiebesparing, energieopslag en biomassa. Projecten op het gebied van woningisolatie, zonne- en windenergie vallen in beginsel niet onder de ETFF. Dit zijn inmiddels ‘volwassen’ markten: markt- en systeemfalens spelen in de financiering geen rol van betekenis.

Verdere belangrijke informatie:

  • ETFF is niet bedoeld voor voorfinanciering van ontwikkelingskosten, overbruggingsfinanciering en de herfinanciering van bestaande projecten;
  • Op projectniveau is er geen cumulatie toegestaan van ETFF met faciliteiten die vallen onder de volgende EZ-regelingen: GO-regeling, BMKB, SEED-regeling en de Groeifaciliteit;
  • Er mag geen sprake zijn van bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden;
  • ETFF is gericht op projecten in Nederland die in de kern gezond zijn.