Betrokken partijen

Tijdens het proces van een ETFF aanvraag zult u (mogelijk) contact hebben met een aantal partijen.
Deze zullen hieronder worden toegelicht:

Nederlands Investerings Agentschap (NIA)

NIA zal uw eerste contactpunt zijn en zal de aanvraag behandelen; een adviseur vanuit NIA zal contact met u opnemen. NIA zal op basis van de door u meegestuurde documenten een niet-bindend advies uitgeven. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn omtrent de aanvraag dan zal een adviseur van NIA contact opnemen.

BNG Bank

BNG Bank is de verstrekker van de achtergestelde leningen van waaruit een ETFF-lening is opgebouwd.
Zie ook de website van BNG Bank: https://www.bngbank.nl/financiering/etff

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

ETFF is onderdeel van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling).
U kunt meer vinden over de ETFF op de website van RVO.nl: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/garantie-ondernemingsfinanciering-go