Project indienen

Mocht u meer informatie willen over ETFF en mogelijk een project willen indienen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met NIA.

Contact opnemen kan via het volgende telefoonnummer: 088-0428000.
Ook kunt u een mail sturen naar ETFF@nia-nl.nl

Daarnaast verzoeken wij u de volgende documenten mee te sturen:

  • Een bedrijfsplan met toelichting op het energietransitieproject en de belangrijkste risico‚Äôs.
    Daarbij maakt de ondernemer aannemelijk dat het resultaat van het investeringsproject -kwalitatief en kwantitatief- een bijdrage levert aan de energietransitie in Nederland. Daartoe moet worden vastgesteld dat als gevolg van het project de energiebesparing of verhoging van de efficiency wordt gerealiseerd hetzij in de betrokken onderneming, hetzij ten opzichte van de in de sector gangbare processen, dan wel in een volgende schakel in de keten.;
  • Een kasstroomprognose;
  • Een overzicht met daarop de betrokken financiers voor het energietransitieproject;
  • Een duidelijke (financierings-)aanvraag;
  • Overige relevante documenten.